Back to top

Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw - zgłoszenia do 7 sierpnia 2023 r.

Inne
Bartosz Przybylski

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” dla uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

W ramach konkursu gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • zakupu wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, sprzęt AGD, nagłośnienie do świetlic lub sal wiejskich),
  • zakupu towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy),
  • zakupu materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y, namioty).

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 3 000 zł i nie więcej niż 8 000 zł dla pojedynczego projektu. Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie do 7 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

  • 61 626 65 08,
  • 61 626 65 10,
  • 61 626 65 17
  • 61 626 65 21

Pliki do pobrania: