Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo w rejonie ronda u zbiegu ulicy Szkolnej i Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Żernickiej, gmina Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Robakowo, w rejonie ulic: Szkolnej, Wiejskiej, Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.2.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.12.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 30 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.5.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4 marca 2022 r., -  WB1-PP.6733.5.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.5.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 4 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.100.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 12 stycznia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.94.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 stycznia 2022 r., - WB1-PP.6733.100.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17 grudnia 2021 r. - WB1-PP.6733.94.2021

Strony