Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 9 sierpnia 2021 r. (WB1-PP.6733.65.2021)

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 6 sierpnia 2021 r. (WB1-PP.6733.56.2021)

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 6 sierpnia 2021 r. (WB1-PP.6733.54.2021)

Obwieszczenie Burmistrza

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentami - WB1-OSR.6220.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.54.2021 z dnia 13 lipca 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.56.2021 z dnia 13 lipca 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.56.2021 

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.54.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.29.2021 z dnia 10 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.29.2021

Strony